Logo

Wie zijn wij?

Public Partners is een klein zelfstandig adviesbureau. Onze passie is de publieke sector.

Onze missie is om kwaliteit toe te voegen aan datgene wat intern al beschikbaar is. Niet meer van hetzelfde, maar waarde toevoegen bij kwesties die vragen om reflectie of advies door een vertrouwde professional van buiten. De focus ligt op integrale organisatievernieuwing. Invulling is afhankelijk van de vraag en de context. Vaak omvat deze naast de inhoudelijk strategische kant, ook de coaching en begeleiding van (groeps-)processen rondom visie, zingeving, samenwerking en besluitvorming. Als daaraan behoefte is kunnen wij bijdragen aan de implementatie van wat naar aanleiding van ons advies is besloten.

Op deze manier levert PbP een gerichte bijdrage aan de betaalbaarheid, betrouwbaarheid en toekomstgerichtheid van het publieke domein.

Facebook

Twitter