Logo

Goed om te weten:

donderdag 7 maart 2013

Public Executive Career Management gestart

Half februari is de eerste groep van het programma ‘Public Executive Career Management’ van start gegaan.

In de startbijeenkomst maakten de deelnemers van de eerste groep kennis met elkaar en met het programma. In de middag presenteerde Marijke Stroucken, mede-oprichter van Public Partners, de ontwikkelingen binnen het publieke domein 'De Waarde van de overheid' en koppelde dit aan de leiderschapsvragen van de deelnemers: ‘Hoe zie jij jouw bijdrage in deze ontwikkelingen?’ en ‘Wat kan en ga je ervoor doen?’ Begin maart vond de eerste Masterclass plaats. De deelnemers onderzochten met Freek Peters, partner bij de Galan Groep de verschillende leiderschapsparadigma’s die allemaal naast elkaar bestaan, de strategische opgave van het organisatieonderdeel waar zij leiding aan geven , en de opgave van het deel van de overheid waar hun organisatie weer deel van uit maakt. Dat combineerden ze met het onderzoeken van hun eigen leiderschapspreferenties en de fit tussen de opgave en hun stijl. De cruciale vraag is natuurlijk bij wat voor opgave de persoonlijke stijl het best tot zijn recht komt.

Public Executive Career Management, inmiddels afgekort tot PECMan, is door Sioo en Public Partners ontwikkeld vanuit de gedachte dat de Rijksoverheid van nu echt anders is dan vijf of tien jaar geleden. De ‘kleiner, slimmer en beter’-trend is nog lang niet aan haar eind. Voortdurende veranderingen vragen van medewerkers en management naast onverstoorbaarheid ook een hoge mate van flexibiliteit. Een loopbaan bij de Rijksoverheid verloopt niet langer vanzelfsprekend. Werk verdwijnt naar andere overheden, rollen en functies veranderen.

Medewerkers en managers bij de Rijksoverheid hebben hart voor de publieke zaak. Hun aandacht gaat primair uit naar die taak en niet zo zeer naar hun eigen belangen. Daarom zijn ze nauwelijks bezig geweest carrièreplanning en carrièremanagement. Profileren en positioneren is echter wel van belang om aan inhoudelijk interessante klussen en op een eigen manier aan publieke zaak te kunnen blijven werken.

In PECMan worden zij uitgedaagd om, door het werken aan actuele vraagstukken, nieuwe mogelijkheden te verkennen voor zichzelf, de mensen met wie ze samenwerken en de (rijks)overheid. Persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van de (rijks)overheid gaan daarbij steeds hand in hand. Dat gebeurt in masterclasses rond specifieke thema’s, een action learning traject rond veranderen, workshops over persoonlijke professionele ontwikkeling en inspirerende werkplaatsen waarin het bedrijfsleven centraal staat.

Het programma is in nauwe samenwerking met de MD-coördinatoren van de Ministeries van SZW, OCW en VWS tot stand gekomen en loopt van februari 2013 tot februari 2014.

 


 

 

Facebook

Twitter