Logo

Hugo Butter

Hugo  

Het optimaal laten renderen van medewerkers in een organisatie is een opgave die elke leidinggevende zichzelf stelt. Daarnaast wordt binnen veel organisaties invulling gegeven aan het nieuwe werken. Dit vraagt ook veel van de leidinggevende, zeker in die gevallen waarin medewerkers professionals zijn. De uitspraak: leidinggeven aan professionals; niet doen! geeft aan dat het een bekend dilemma is. Als die professionals dan ook nog eens cruciaal zijn in het vormgeven van de E-overheid dan is het helder dat leidinggevenden een zware taak hebben

Effectief leidinggeven is gericht op het beïnvloeden van gedrag. Elke gedragsuiting levert een reactie op, of je dat nu wilt of niet. Je daar bewust van zijn en, nog beter, daar bewust mee werken, is de uitdaging. Zeker in complexe organisaties waar aansturing en samenwerking van en met professionals een ingewikkeld proces is. Verantwoordelijkheid geven, en daardoor verantwoordelijkheid nemen voor dit proces, is een vorm van loslaten. Sturen door loslaten is een stijl die steeds vaker in organisaties wordt toegepast. Zeker in een tijd waarin meer wordt thuis gewerkt en de onderlinge contactmomenten afnemen of virtueel worden. Dat vergt een andere managementstijl. En dit vereist ook een kader waaronder dit loslaten tot het gewenste effect leidt.

Daarnaast vraagt de transitie van de overheid in een E-overheid veel van lokale bestuurders. Ontwikkelingen die in de centrale overheid worden vormgeven, worden daarna in de lokale overheid uitgewerkt en geïmple-menteerd. Veel van deze ontwikkelingen hebben een ICT-component. Bestuurders en managers vinden ICT niet het makkelijkste vakgebied dat ze moeten beheersen. ICT-projecten hebben al een jarenlange traditie waarin successen en mislukkingen elkaar snel opvolgen. Valkuil hierbij is de overtuiging dat ICT-projecten in de E-overheid een zware technische uitdaging is. Niks is minder waar. Het vormgeven van de E-overheid is mensenwerk. ICT-vernieuwingen dagen mensen, zowel ambtenaren als burgers, uit om met een andere kijk naar hun werkprocessen te kijken. De grote opgave is om dit vanuit bestuurlijk en managerial perspectief vorm te geven.

Met ruim 20 jaar ervaring, in de overheid, onderwijs en sport, coach en adviseer ik teams en collega’s die hun effectiviteit willen vergroten. Door afwisselend vanuit beleid en uitvoering projecten en organisaties te managen, lukt het mij om de mogelijkheden en onmogelijkheden van veranderingen in te schatten. Aangezien managen, adviseren en coachen mensenwerk is, ook in de ICT, ligt daar ook mijn grootste kracht. Ik zet graag mensen in beweging, letterlijk en figuurlijk zodat ze proactief kunnen inspelen op veranderingen en ontwikkelingen.

 

    Mijn specialiteiten 

  • Coaching: personal en team
  • E-overheid
  • Digitale duurzaamheid
  • Identity management
  • Integraal (re)organisatieadvies
  • Implementatie en realisatie 

 

Neem contact met mij op
emaillinkedintelefoontel

 

Facebook

Twitter