Logo

Joep web

Joep

Leider zijn aan de top van een publieke organisatie was al niet eenvoudig, maar is zeker in deze tijd een opdracht van formaat. Hoe pak je complexe maatschappelijke problemen aan? Hoe combineer je dat met minder middelen en meer presteren? Wat kan en mag je vragen of zelfs eisen van jouw politiek-bestuurlijke opdrachtgevers, je medewerkers of de systemen? Waar zit je regie, je grip en je vermogen om te sturen op deze ingewikkelde constellatie van actoren met verschillende, soms tegenstrijdige belangen? En hoe krijg je in deze constellatie verandering en beweging die bijdraagt aan een betere en betaalbare publieke sector?

Dat waren de vragen die mij wakker hielden tijdens mijn leven als ambtenaar. Dat zijn de vragen die me ook nu boeien als medeoprichter van Public Partners en als adviseur, begeleider en interim-manager. In mijn optiek verdient de maatschappij het om goed bestuurd te worden. Dat ‘goed’ is af te meten aan de duurzaamheidsbijdrage, de (sociale) betrokkenheid, de effectiviteit en het vermogen van de publieke sector om zich aan te passen aan wisselende omstandigheden. Ik wil vanuit verschillende invalshoeken van meerwaarde zijn: leiderschap, sociale innovatie (o.a. het Nieuwe Werken), ICT, bedrijfsvoering in een politiek-bestuurlijke context, shared service organisaties, verandermanagement en ‘trend watching’.

‘Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt’ (Albert Einstein)

‘Beter begrijpen is krachtiger handelen’ (Hans Vermaak)

Mijn aanpak kenmerkt zich door een hink-stap-sprong. Het begint met het vermogen om op strategisch/tactisch niveau mens, organisatie en vraagstukken scherp te analyseren. Vervolgens breng ik de diagnose in verband met trends en ontwikkelingen uit diverse vakgebieden en best-practices van vergelijkbare organisaties. Dat levert vaak onverwachte, verrassende, inspirerende, maar bovenal goed toepasbare oplossingen op. Mijn plussen zijn: brede kennis van en ervaring met vernieuwingstrajecten, analytisch en strategisch sterk, creatief, in staat op basis van een scherpe analyse snel heldere en inspirerende strategische lijnen uit te zetten en deze doortastend te vertalen in beleid en actie. Resultaatgericht en oorspronkelijk in aanpak.

        Mijn specialiteiten

  • Compacte overheid
  • Leiderschap
  • Het Nieuwe Werken
  • Shared Service Organisaties
  • Bedrijfsvoering
  • Evaluaties en doorlichtingen
  • Procesbegeleiding

 

Neem contact met mij op
emaillinkedintelefoontel

Facebook

Twitter