Logo

Johan 

De (i)samenleving is volop in beweging. Voorkeuren van burger en bedrijf veranderen, er komt een recht op digitaal zaken doen, technologische ontwikkelingen gaan snel en mogelijkheden om die toe te passen in dienstverlening en processen groeien. Overheden werken in toenemende mate in ketens met elkaar samen om de maatschappij te bedienen. De behoefte aan ketenregie en veilige informatie-uitwisseling stijgt hierdoor aanzienlijk. Kortom, er zijn legio aanleidingen om te innoveren. Gezien de teruglopende middelen die overheden tot haar beschikking hebben is dit naast een stevige uitdaging ook noodzaak.

Technologie en digitalisering bieden kansen om de dienstverlening te verbeteren en af te stemmen op persoonlijke voorkeuren. Digitalisering maakt dan ook een steeds prominenter onderdeel uit van onze maatschappij.
In het private domein is dat al duidelijk het geval. Het is mogelijk om digitaal een vliegticket te boeken, een stoel uit te kiezen en bagage in te checken. Hierdoor hoeft men op het vliegveld niet meer in de rij te staan. Daarnaast kan men een plek in de bioscoop uitkiezen en bij aankomst zelf digitaal het kaartje scannen. Verder opent men thuis een bankrekening en geeft men middels een telefoon opdracht tot het uitvoeren van transacties.
Ook in het publieke domein doen digitale toepassingen steeds meer hun intrede. Burgers doen digitaal belastingaangifte, vragen via het internet een uitkering aan, ontvangen digitale post en regelen online de studiefinanciering.

Het digitaliseren van dienstverlening en processen gaat niet vanzelf. Er zijn de afgelopen jaren veel losse bouwstenen ontwikkeld. De focus lag daarbij op de techniek en het creëren van aanbod. De komende jaren staan overheidsorganisaties voor de uitdaging al dat aanbod zodanig neer te zetten en toe te passen binnen de primaire processen, dat het leidt tot realisatie van beoogde doelstellingen; verbeterde dienstverlening afgestemd op verschillende klantgroepen, een overheid die als één wordt ervaren en werkt middels efficiënte processen.

Inmiddels heb ik binnen verschillende sectoren (zorg, telecom en overheid) uitgebreide ervaring opgedaan met het toepassen van mogelijkheden die digitalisering biedt. Zo zijn er om de eerder genoemde doelen te bereiken een aantal zaken nodig; duidelijke visie vertaald in een concreet groeipad, kanaalsturing, kennis van klantsegmenten en -voorkeuren, portfoliomanagement, ketensamenwerking, gedegen informatiebeleid en implementaties gebaseerd op een business case waarin de maatschappelijke waarde duidelijk wordt.
Energiek en pragmatisch help ik organisaties hier invulling aan te geven. Mijn kracht ligt daarbij in het vinden van verbinding, aangaan van samenwerking, enthousiasmeren en aanbrengen van focus door hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden. Projectmatig en gebruikmakend van bewezen methodieken stel ik organisaties in staat het gewenste resultaat te bereiken en in te bedden in de organisatie.

    Mijn specialiteiten 

  • I-overheid
  • Procesmanagement en Kwaliteit
  • Implementatie en realisatie van beleid
  • Project- en Programma-management

 

Neem contact met mij op
emaillinkedintelefoontel

Facebook

Twitter