Logo

Marijke web

Marijke

De omgeving waarin wij functioneren, wordt steeds complexer en de diversiteit aan belangen neemt eerder toe dan af. Tegelijkertijd wordt de druk op presteren en het boeken van resultaten vergroot. We denken al lang niet meer in termijnen van maanden en jaren. Resultaten moeten in enkele dagen, hooguit weken zichtbaar zijn. Hoe doe je dat, als het tempo niet mag worden verhoogd door er simpelweg meer middelen voor beschikbaar te stellen? Hoe zorg je er voor dat – zonder dat dit ten koste gaat van snelheid – toch alle belangen worden gewogen en de zorgvuldigheid wordt geborgd?

Rode draad in mijn opdrachten is de aanpak van complexe vraagstukken. Soms zijn dat maatschappelijke vraagstukken, waarbij het gaat om visie, regie en het vermogen te sturen en samen te werken in een context van partijen met verschillende – niet zelden tegenstrijdige – belangen. Vaak ook zijn het organisatievraagstukken rondom thema’s als ‘meer presteren met minder middelen’, samenwerking, dienstverlening en (sociale) innovatie. In alle gevallen gaat het om ontwikkelingen die bijdragen aan een betaalbare, betrouwbare en toekomstgerichte publieke sector.

In de opdracht kies ik de rol die het beste aansluit bij het vraagstuk. Soms is dat de rol van inhoudelijk adviseur, soms die van coach of procesbegeleider. Als het gaat om complexe veranderopdrachten wordt het beste resultaat vaak bereikt vanuit de rol van eindverantwoordelijk programma- of interim-manager. Vanzelfsprekend altijd in nauwe samenwerking met de opdrachtgever.

‘Beter begrijpen is krachtiger handelen’ (Hans Vermaak)

Vanuit het motto ‘beter begrijpen is krachtiger handelen’ kenmerkt mijn aanpak zich door een grondige analyse van wat er aan de hand is, het onderkennen van verschillende belangen en het organiseren van een dialoog die uitmondt in een heldere (interventie)strategie. Het inhoudelijke vraagstuk is daarbij relevant, maar ook trends en ontwikkelingen, de context, de positie van de verschillende stakeholders en de dominante overtuigingen die bij hen een rol spelen. Ik beperk me daarbij nadrukkelijk niet tot de stakeholders in het bestuurlijke- of managementdomein. Ook de werkvloer is een bron van inspiratie en innovatiekracht. Door de blik naar buiten te richten wordt de binnenkant toegerust voor verandering. Zo kom je tot betere oplossingen en een blijvend vermogen tot lerend veranderen.

        Mijn specialiteiten

  • Reorganiseren
  • Het nieuwe werken
  • Complexe vraagstukken
  • HRM
  • Inkoop
  • Organisatieontwikkeling en cultuurverandering
  • Interim management
  • Crisismanagement
  • Beleidsrealisatie

 

Neem contact met mij op
emaillinkedintelefoontel

Facebook

Twitter