Logo

 vrouw web

Rosemarie

Het continu veranderende economische en maatschappelijke landschap en de complexiteit van de vraagstukken waar organisaties voor staan, vragen om nieuwe manieren van fluïde & flexibel organiseren. Samenwerken in netwerken is daar een voorbeeld van. Het biedt organisaties nieuwe mogelijkheden die verder reiken dan het eigen expertisegebied. Immers, resultaat ontstaat door te verbinden. 

Resultaat bereiken door te verbinden, dat is wat ik in de kern doe. Op deze wijze voer ik zowel binnen de commerciële als publieke sector, projecten uit op het gebied van organisatievernieuwing. Hierbij richt ik mij specifiek op het vormen van netwerken tussen conventionele organisaties en zelfstandig professionals, en het verbinden van lijn- en projectorganisatie of lijn- en staforganisatie.

Samen met de betrokken directies en leidinggevenden zorg ik ervoor dat zij zelf de organisatiebelangen weten te verbinden met persoonlijke belangen en ambities van mensen. Hierbij wordt de diversiteit in inzichten, ambities en belangen niet geüniformeerd maar juist actief benut voor het realiseren van de beoogde vernieuwing. Aangezien ik ervan overtuigd ben en dat keer op keer bevestigt zie, dat deze aanpak tot betere en duurzamere resultaten leidt. Omdat deze aanpak doet recht aan het talent, de creativiteit en het vakmanschap van mensen. En dat leidt ertoe dat projecten sneller, goedkoper maar vooral duurzamer en met meer lol, ook echt gerealiseerd worden. Kortom, diversiteit in talent, ambities en belangen vormen de motor voor nieuwe mogelijkheden en duurzame vernieuwing in een dynamische en fluïde netwerkeconomie. 

Kunstenaar Wassily Kandinsky zei over zijn schilderijen: 'aangezien het aantal kleuren en vormen oneindig is, zijn ook de combinaties oneindig en tegelijkertijd de werkingen.' Hiermee verwoordde hij de waarde van diversiteit. Dit citaat en Kandinsky's werk laten zien dat kunst een krachtig middel is om op een andere manier naar de dingen te kijken. Kunst daagt uit, het roept vragen op. Mijn aanpak is daarom zowel gebaseerd op theorieën uit de kunstwetenschap, als door theorieën uit de organisatiekunde en organisatiesociologie. Ook hiervoor geldt dat de combinatie zorgt voor zoveel meer inzicht in de betekenisgeving, het handelen van mensen en de sociaal economische en maatschappelijke impact daarvan.

 

        Mijn specialiteiten

  • Organisatieverandering
  • Leiderschap in verandering
  • Talentontwikkeling en coaching

 

Neem contact met mij op
emaillinkedintelefoontel

Facebook

Twitter