Logo

Impressie van uitgevoerde opdrachten

 • Visie- en strategietrajecten bij diverse organisaties
 • Reorganisatie: van 4 naar 3 Directoraten Generaal en vorming van een gmeenschappelijke dienst voor bedrijfsvoering bij een departement
 • Kwartiermaker “nieuwe staf”: samenvoeging concernstaf en bedrijfsvoeringsdirecties (ca. 650 personen) en realisatie van een 25% taakstelling bij een departement
 • Advies reorganisatie bij een overheidsstichting
 • Interim beleidsdirecteur bij een departement
 • Interim directeur P&O bij een departement
 • Interim directeur Facilitaire Zaken bij een departement
 • Interim hoofd bestuursdienst bij een gemeente
 • Interim directeur Sociale Werkvoorziening bij een gemeente
  Kwartiermaker/programmamanager CIO-organisatie bij een gemeente
 • Interim manager Outsourcing bij een departement
 • Projectleider coördinatieteam brandveiligheid bij een non profit organisatie
 • Management Development/leiderschapstrajecten voor diverse organisaties
  Nulmeting personeelsbeleid bij een uitvoeringsorganisatie
 • Strategie personeelsbeleid bij een departement
 • Beleidsontwikkeling personeelsbeleid bij diverse organisaties
 • Visieontwikkeling en invoering van Het Nieuwe Werken/Sociale Innovatie bij diverse organisaties
  Strategisch advies optimaliseren ICT-omgeving bij een gemeente
 • Evaluatie Pilot Efficiënte Werkprocessen bij een uitvoeringsorganisatie
 • Ontwikkeling en invoering van een Shared Service Center Bedrijfsvoering bij een departement
  Advies voor verbetering van de organisatiestructuur van een Shared Service Center Bedrijfsvoering bij een gemeente
 • Vorming van een inkoopdienstencentrum voor 3 gemeenten
 • Leerateliers, gastcolleges, kennis- en trainingsprogramma over diverse actuele onderwerpen voor diverse organisaties
 • Gateway reviews (reviewmethode voor grote ICT-projecten bij de rijksoverheid)
 • Begeleiding strategiesessies en heidagen, intervisietrajecten, coaching en begeleiding van Management Teams en managers voor diverse organisaties
 • Workshops op het gebied van strategie, organisatie en management voor diverse organisaties.

Facebook

Twitter