Logo

Werkwijze

Samen met opdrachtgever analyseren wij de dilemma's die spelen en ontwikkelen wij een nieuw perspectief. We zijn daarbij pragmatisch en zoeken naar werkbare oplossingen die aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Inhoud en proces gaan bij ons hand in hand. In onze aanpak gaat het om het mobiliseren van energie en van in de organisatie beschikbare kennis, competenties en ervaring. We analyseren de omgeving en zoeken naar interventies die creatief en verrassend zijn, en die vastzittende patronen kunnen doorbreken.

Onze werkwijze kenmerkt zich als volgt:

Oplossingsgericht: PbP brengt lijn in complexiteit, zowel inhoudelijk als in proces. Wij werken nadrukkelijk oplossingsgericht, zodat er ook werkelijk stappen worden gezet. In plaats van situaties uitgebreid te problematiseren en te analyseren, besteden wij aandacht aan wat het probleem is en hoe de organisatie er last van heeft. Vervolgens zoeken we naar wat er in de plaats van het probleem moet komen: het gewenste succes.

Creatief en interactief: wij zoeken naar creatieve interventies, die verrassen en vastzittende situaties losmaken. We inspireren door kennis en ervaring van anderen te ontsluiten. We werken interactief en betrekken de organisatie én stakeholders in het proces.

Maatschappelijke betrokkenheid: PbP levert graag een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken en maatschappelijke veranderingsprocessen. Onze mensen hebben bewust gekozen te werken voor de publieke zaak.

Expertise
Onze expertise is drieledig:

1. Kennis van het publieke domein en het functioneren van de overheid;
2. Kennis van relevante ontwikkelingen en vernieuwingen;
3. Vakinhoudelijke en methodische deskundigheid.

Wij geven onze kennis graag door aan anderen, en organiseren daarvoor leerateliers en geven gastcolleges op universiteiten.

Kwaliteit: Wij borgen onze kwaliteit door collegae te betrekken die op afstand meedenken over aanpak en voortgang. We bewaken zo niet alleen de kwaliteit, maar voegen ook kwaliteit toe. De werkwijze van Public Partners is vastgelegd in een kwaliteitssysteem en is gecertificeerd conform ISO 9001.

Gedragscode: Wij zijn lid van de Raad van OrganisatieAdviesbureaus (ROA) en verbinden ons aan een gedragscode met daarin afspraken over de kwaliteit van de dienstverlening. Met een stelsel van onafhankelijk tuchtrecht zijn we daarop aanspreekbaar. Daarnaast zijn de bureaus aangesloten bij de ROA, ingeschreven in het Kwaliteitsregister Organisatieadvies van Lloyd's Register.

Snel en flexibel: Doordat wij beschikken over een goed netwerk van professionals en specialisten, kunnen wij ook op korte termijn snel en flexibel voldoen aan vragen, zonder op kwaliteit in te leveren.

Niet meer dan nodig: Soms heeft een organisatie externe deskundigheid nodig. Om een extra impuls te leveren, of om tempo te maken. Het is onze ambitie om de externe inzet tot een minimum te beperken, en te allen tijde afhankelijkheid van externen te voorkomen.

 

 

 

Facebook

Twitter