samen werken aan

de publieke zaak

"Het ontwikkelen van vernieuwende visies en aanpakken die energie losmaken, al aanwezige kennis en competenties ontsluiten en ruimte creëren voor samenwerking."

Public Partners is een platform waarin zelfstandige professionals, samen met stakeholders in het publiek domein, werken aan eigentijdse maatschappelijke en organisatorische vraagstukken. Samen met onze opdrachtgevers vertalen wij de dynamiek en ontwikkelingen in de omgeving naar een duidelijke visie en strategie, krachtig beleid, een wendbare organisatie, een gerichte ontwikkel -en veranderaanpak en een tastbaar resultaat. Zo willen wij bijdragen aan een wereld waarin we duurzaam samen kunnen leven en werken.

 

In onze aanpak gaat het om het ontwikkelen van vernieuwende visies en aanpakken die energie losmaken, al aanwezige kennis en competenties ontsluiten en ruimte creëren voor samenwerking.

We houden van creatief en verrassend werken én van een verantwoorde werkwijze. Zo verbinden wij ambitie met resultaat, management met medewerkers, overheid met stakeholders en ratio met passie en gevoel.

 

Wij doen dit door middel van strategie- en beleidsvorming, organisatieontwerp en -ontwikkeling, programma- en projectmanagement, ontwerp en begeleiding van verandertrajecten, persoonlijke begeleiding en (team)coaching en het uitvoeren of begeleiden van (beleids)evaluaties.

#maatschappelijk

#organiseren

#ontwikkelen

#veranderen

#platform

#samenwerking

#het schijnbaar onverenigbare verenigen

#vernieuwende visie

#strategie

#duurzaam resultaat

#creatief

#verantwoord

#(team)coaching

 

 

De overheid vervult een complex geheel aan taken die niet aan de markt worden overgelaten en waar met enige regelmaat het schijnbaar onverenigbare met elkaar moet worden verenigd. Zo moet de overheid dienstbaar aan de burger zijn, terwijl de overheid tegelijkertijd krachtig toezicht moet houden. De overheid moet efficiënt en effectief zijn, moet snel in kunnen spelen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en is tegelijkertijd onderworpen aan ons democratisch stelsel, dat snelheid, efficiëntie en effectiviteit juist in de weg kan staan.

© 2018 Public Partners